logo


Podpořte nás!

Spoluprací, věcným nebo finančním darem.

Přispějte finančním darem

AIDA CZECH REPUBLIC hradí ze svého rozpočtu alespoň část nákladů na reprezentaci České republiky na mistrovstvích světa, a další činnosti nezbytné pro rozvoj (nejen soutěžního) freedivingu.

Jak budou např. využity Vaše finanční dary?

Přispějte věcným darem

Můžete nám nabídnout např.:

Vždy Vám rádi vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.*

Bankovní účet AIDA CZECH REPUBLIC u Fio banky: 2400732533/2010

*Rozhodnete-li se nás podpořit příspěvkem na náš účet, prosím, kontaktujte nás (e-mail: gabriela.grezlova@email.cz), abychom mohli správně vyhotovit příslušnou smlouvu / potvrzení.

Na základě těchto dokladů si může:

Fyzická osoba (zaměstnanec) a podnikatel:
Podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Právnická osoba:
Podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.
Sponzoři