logo

30.01.2008Zápis ze shromáždění AIDA CR
Zápis ze shromáždění AIDA CR

5. ledna 2008, Brno

Přítomni: – viz prezenční listina

1. Úkoly z minulého roku 2007:
- Logo AIDA CR – hotovo
- Trička s logem AIDA CR – hotovo.
- Dan Exner dodal všechny podklady z předchozích let - hotovo


2. Členské příspěvky AIDA CR:
- Částka za členské příspěvky je v roce 2008 je 450,- Kč, poplatky je možné zaplatit na účet AIDA CR- 219156931 / 0300 - vše též uvedeno na www.aida-czech.cz
- Návrh aby kluby vybírali poplatky za své členy a hromadně poté převedli na účet AIDA CR, pro zjednodušení komunikace.
- Pro účastníky porady AIDA CR dne 5.1.2008 byla sleva na 350,- Kč
- Seznam platících účastníků je přílohou tohoto zápisu
- Oficiální seznam členů, kteří zaplatili příspěvky bude do 31.1.2008 vyvěšen na webu AIDA CR


3. Stanovy AIDA Czech Republic o.s.:
- Návrh na doplnění a odsouhlasení nového znění Stanov AIDA CR o.s.
- Bod 5.1. – vyjmutí slova místopředseda
- Bod 5.2. – doplnění …. o vyvěšení svolání výkonné rady na internetu na www.aida-czech.cz
- Bod 5.3. – doplnění ………volba a odvolání členů
- Bod 5.4. – námitka Petr Zlatuška o změně na parlamentní hlasování o výkonné radě i prezidentovi AIDA CR. Hlasování k tomuto bodu (Hlasování 17:3 , 17 hlasů pro zachování stávajícího znění, 3 hlasy pro změnu)
- Bod 5.5. – doplnění ….. o usnášení schopnosti
- Bod 5.8. – doplnění ……………o volebním období, na dobu do 31.1. následujícího roku od poslední schůze výkonné rady. A doplnění o prodloužení mandátu rady.
- Bod 6.7. – doplnění ………o svolání zasedání výkonné rady – může i emailem.
- Bod 9.8. – zrušen (jednohlasně odsouhlaseno)
- Bod 11.1. – změna za zákládajícími členy nahrazeno členskou schůzí
- Hlasování o znění a uplatnění výše uvedených změn – pro změnu stanov (jednohlasně odsouhlaseno, hlasování se zdrželi pouze 3 účastnící se nečlenové AIDA CR)
- Nové Stanovy AIDA CR budou vyvěšeny do 31.1.2008 na www.aida-czech.cz


4. Závody v roce 2008:
Mistrovství ČR – prozatím je navržena Praha, Pardubice. Do konce ledna se musí rozhodnout kdo bude MČR zajišovat. Předpokládaný termín květen nebo červen 2008. Závody musí splòovat podmínky AIDA CR a musí mít 2 rozhodčí Aida Int. Judge kvůli bodování do Aida International.
- Návrh – vyvěšen krátký přehled „Co je vše třeba k organizaci závodů ?“ na www.aida-czech.cz
- Výsledky MČR budou sloužit jako podklad pro nominaci na MS v týmů na podzim 2008
- Na www.czech-aida.cz jsou podrobnosti o přihlášení do širší nominace do týmů na MS jak pro mužský tým, tak pro ženský tým (zatím jsou přihlášeni Jarmila Slovenčíková, Alena Zabloudilová a Martin Štěpánek, Petr Vala, Petr Zlatuška, Zbyněk ???)
- Zatím jsou 3 přepokládaná místa konání MS týmů – Bahamy, řecko, Egypt – Sharm El Sheike (Aida Int. opět oslovila veřejnost – organizátory a se hlásí)
- MS týmů – trenér David Čani – příprava, společný trénink a aktivity – vše bude v předstihu vyvěšeno na www.aida-czech.cz
- 20.9. 2008 se budou konat závody v bazénových disciplínách ve Zlíně, ve spojení s ploutvovým plaváním.
- Ostatní aktuální zahraniční a domácí závody jsou uvedeny na www.aida-czech.cz

5. Ostatní:
- Změna a nové zvolení pokladníka – Jana Novotná (schváleno jednohlasně, jeden člen se zdržel hlasování)
- Zvolen nově zástupce pro propagaci a komunikaci s médii – Pavlína Procházková (schváleno jednohlasně, jeden člen se zdržel hlasování) – cílem je více zviditelnit freediving jako sport a posílit jeho význam a popularizaci v médiích
- Plán PR aktivit – dodá P.Procházkova do 20.1.2008
- Sídlo AIDA CR se převede na Davida Čani – adresa je: Pavlouskova 4431, 708 00 Ostrava – Poruba
- Výkonný výbor přijímá návrhy na rozvoj členské základny AIDA CR se zahrnutím výhod pro členy (závodící i nezávodící)
- Návrh na založení oficiálních klubů AIDA CR
- Návrhy na besedy, prezentace freedivingu
- Návrh na sestřihání dokumentů z MČR a dalších závodů za poplatek - každý účastník bud zaplatí poplatek za CD nebo se zvýší startovné na závodech.
- Návrh na zasílání aktualit a změn na www.aida-czech.cz všech registrovaným členům AIDA CR


Další shromáždění AIDA CR: u příležitosti MČR (předběžně květen nebo červen 2008) – bude upřesněno a vyvěšeno na www.aida-czech.cz

Sponzoři