logo

23.09.2009Zápis ze schůze výkonné rady AIDA Czech republic o.s. 11. září 2009
Zápis ze schůze výkonné rady AIDA Czech republic o.s. 11. září 2009


Přítomni: - Petr Vala, Martin Štěpánek, David Čani, Jana  Novotná


1.


Informace o projektu „Za lepší nádech" -  David Čani informoval o návrhu uspořádat sbírku pro děti fakultní krajské nemocnice v Ostravě - Porubě. Sbírka by byla zaměřena především na nákup a obnovu zařízení pro léčbu dýchacích potíží u dětí a zároveò velký dětský den s programem. Sponzorem dětského dnu by byla společnost Auto Heller. Sbírka bude probíhat ve školním roce 2009 - 2010, a to formou placených DMS a při zakončení na dětském dni navíc i formou pokladniček v místě konání, popřípadě dobrovolným sponzoringem během celého období sbírky. Hlavním důvodem, proč chce AIDA Czech republic o.s. společně s F.I.I. organizovat tuto sbírku, je zviditelnění freedivingu


a zároveò pomoc dětem. Dále je to nutnost zajištění sbírky neziskovou organizací, která bude mít transparentní účet.


Všichni zúčastnění členové výkonné rady  jednohlasně odsouhlasili spuštění tohoto projektu a pokládají tento projekt za výjimečnou akci AIDA CR o.s. jak pomoci dětem. David Čani bude co nejdříve informovat o možnosti  použití transparentního účtu AIDA CR o.s. pro tento účel, a to s ohledem na účetnictví a daòovou problematiku, aby vše proběhlo dle zákonné legislativy.


Členové AIDA CR o.s. se budou moci dle svého rozhodnutí projektu aktivně zúčastnit, a to buď přímo  finanční podporou  a nebo formou zviditelnění projektu např. v médiích na freedivingových akcích a závodech.


Pokud bude celý projekt úspěšný, může se sbírka uskutečnit i v dalších letech a samozřejmě i v jiných regionech.


 


2.


Diskuze k další činnosti a fungování AIDA CR o.s. po ukončení působnosti  Petra Valy a Davida Čaniho ve výkonné radě.


 


3.


Diskuse k možnosti spolupráce AIDA CR s vytypovanými potápěčskými základnami. Petr Vala    vypracuje a předjedná s některými divecentry osnovu programu spolupráce, jež by měl přispět k masovější podpoře a rozvoji freedivingu i mezi "nezávodníky" a k jeho lepšímu zajištěni ve vybraných lokalitách. V tomto duchu by mohl program inspirovat nově složenou výkonnou radu a motivovat k dokončeni rozpracovaných a předjednaných myšlenek, nebo současná výkonná rada již nestihne tyto myšlenky naplnit."


 


Dne 11.9.2009  zapsala ing. Jana Novotná

Sponzoři