logo

13.02.2016Zápis z výroční členské schůze AIDA Czech Republic z.s., Leštinka, 30.1.2016
Zápis z výroční členské schůze AIDA Czech Republic z.s., Leštinka, 30.1.2016
Zápis schůze AIDA Czech Republic z.s., Leštinka, 30.1.2016


Program schůze:

1. Zahájení, prezence
2. Schválení předsedajícího VČS, zapisovatele, programu
3. Zhodnocení činnosti a sportovních výsledků za rok 2015
4. Spolupráce se Svazem českých potápěčů a SPČR, plánovaná změna v názvu AIDA Czech Republic z.s. ve spolkovém rejstříku
5. Přehled hospodaření za rok 2015
6. Představení cílů pro rok 2016
7. MČR 2016
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

1. Zahájení schůze a prezence
Zahájení Petr Vala. Každý člen má jeden rozhodující hlas.

2. Schválení předsedajícího VČS – Petr Vala, zapisovatele – Pavlína Procházková

Programu je definitivní a schválen a doplněn o diskusi o Mistrovství světa týmů 2016.

3. Zhodnocení činnosti a sportovních výsledků za rok 2015
• Akce pro veřejnost – Techmeeting, World Film, Praha v Pohybu, Festival Voda Moře Oceány
• Admin – změna čísla účtu, menší poplatky, podpora závodníků CMAS
• Finanční podpora reprezentace – startovné

Nejlepší výsledky na mezinárodní úrovni v roce 2015

• Gabriela Grézlová – 1 místo a WR na bazénovém mistrovství světa CMAS
• Jarmila Slovenčíková – 4. místo na hloubkovém mistrovství světa AIDA v CWT–74 m.
• Michal Rišian – 4. místo na hloubkovém mistrovství světa CMAS v disciplíně CWT – 97 m
• Dále reprezentovali: Kamil Vyštejn, Radek Veverka a Michal Švadlenka
DÍKY!

Nejlepší výsledky na národní úrovni v roce 2015 – muži

MČR: Michal Rišian, Martin Zajac, Radek Veverka
Národní rekordy: Martin Valenta STA: 8:11 (Luhačovice), 8:21 (Rybnik), DYN: 250 m (Rybnik)

Nejlepší výsledky na národní úrovni v roce 2015 – ženy
MČR: Vendula Strachotová, Gabriela Grézlová, Kateřina Šuranská
Národní rekordy: Gabriela Grézlová - STA 8:14

Monitoring tisku je možné zaslat ve formě prezentace na vyžádání.

4. Spolupráce se Svazem českých potápěčů a SPČR, plánovaná změna v názvu AIDA Czech
republic z.s. ve spolkovém rejstříku
• GG nově členkou sportovní komise SPČR pro Apnoe.
• SČP podpořil GG polovinou startovného na CMAS MS + částkou 11.000,00 Kč.
• výkonnostní odměny pro GG, MR a JS (do 6. místa na světových závodech)
• podpora z Programu V (objednávky sportovních a organiz. služeb) letos 11.000, Kč.
• (v návaznosti na odvedené členské /dospělí 250, nevýdělečně činní 100, mládež 50 / úvaha nad navýšením členského)
• Cca 1,5 námi zaplacených členských příspěvků
• (další kritéria - počet členů – mládeže, suma vydaných karet, dlouhodobost)
• Bude nutné do poloviny příštího roku změnit název ve spolkovém rejstříku na AIDA Czech Republic, z.s, pobočný spolek SČP. Kolek. Brand se nemění.
• členství AIDA v rámci SPČ – stále velmi malý počet platících členů AIDA – apel na instruktory
• Mládež do 18let – zjistit možnosti, přihlásit je do Aidy

Hlasování – o změně názvu AIDA – všichni souhlasí, 0 proti, nikdo se nezdržel

Apel na instruktury - stále málo platících členů AIDA, více se zaměřit na osvětu v řadách kurzistů


Výhody členství CMAS pro členy AIDA Czech Republic

• úrazové pojištění členů
• sleva na služby ve výcvikovém středisku Barbora
• ubytování pro klubové akce zdarma
• ponory na Holetíně zdarma
• osvobození od poplatků za hudební produkci OSA
• slevy na plnění lahví na některých místech
• sekundárně – dotace klubům, finance na soutěže

Návrh na akci na Barboře v červenci – datum bude upřesněno – výtěžek pro financování MS.

5. Přehled hospodaření za rok 2015

Shrnutí představila pokladnice Kateřina Šuranská.
Ke konci roku 2015 bylo v pokladně 4025 Kč a na účtu 27433,27 Kč.
Příjmy:
16450 na členských příspěvcích
22000 dotace od svazu českých potápěčů (11 000 pro GG, 11 000 za odvedené členské)
7,74 úrok na běžném účtu
Výdaje:
Na startovné pro závodníky přispěla AIDA částkou 32202,79 Kč
Zakoupili jsme vlajku 2x1 m – k zapůjčení v sídle spolku
Za webhosting a doménu, poštovné, zahraniční poplatky na běžném účtu 2414,50 (úspora oproti minulému roku)
Členské příspěvky SČP: 7900

Členská schůze byla seznámena s výsledky hospodaření za rok 2016, není námitek

6. Představení cílů pro rok 2016

Světové závody
MS – CMAS Indoor – 6. – 12. 6. 2016 (Itálie, Lignano)
MS – AIDA – bazénové MS ve Finsku (24.6. - 4.7.2016).
MS – AIDA – týmové MS v Řecku Kalamata (16.-25.9.2016)
MS – CMAS Outdoor – 2. – 9. 10. 2016 (Turecko, Kas)

Jak se postaví tým, budeme muset dát kritéria. Kritéria dle Radka V., poslat podmínky, jak to bylo, upravit je dle nynějších výkonů?

Seznam závodníků, kteří mají zájem jet na týmové MS - Mirek Ševčík, Martin Valenta, Petr Vala, Jan Horák, David Vencl, Alena Konečná, Vendula Strachotová, Barbora Ivanská, Kateřina Šuranská, Zdenka Hildová

Stanoví se první 4 členové pro týmové MS dle výsledků

Závodní disciplíny a závody CMAS

hloubkové disciplíny, stejně jako AIDA, plus rozlišuje výkony ve sladké a slané vodě. Navíc jump blue (JB), variabilní váha VWT (s ploutvemi i bez) a skandalopetra
bazénové disciplíny, stejně jako AIDA, rozlišuje výkony v 25m a 50m bazéně, navíc speed apnea, 16x50.
CMAS MS indoor
CMAS MS outdoor
CMAS kontinentální

Další:
• U závodu dynamické apnoi, nejsou nahlášené metry, losuje se pořadí startu, u hloubek se pak nahlašují metry.
• Dát CMAS odkazy na web
• Pro zájemce je možnost udělat si CMAS judge kurz, cena není prozatím stanovena. Pokud bude mít kdokoli zájem, informace poskytne Gabka Grézlová, která zjišťovala podmínky.
• Zjistit zda je stanovený minimální věk pro závod?
• Zjistit od kolika let se dá v CMAS závodit

AIDA 2016
MS od roku 2016
v sudém roce MS bazénové individuální / MS týmů (3 x 3)
v lichém roce MS hloubkové individuální

Kalendář závodů 2016
21. 2. – Insbruck
9. 4. – Trutnov (AA CUP 2016)
16. - 17. 4. – Vídeň (rakouské CMAS závody)
28. 5. – MČR (AA CUP 2016)
6. – 12. 6. – Lignano (MS CMAS bazény)
17. – 19. 6. – Barbora (AA CUP 2016)
24. 6. – 4. 7. – Finsko (MS AIDA bazény)
13. – 14. 8. – Svobodné Heřmanice (AA CUP 2016)
16. – 27. 9. – Kalamata, Řecko (MS AIDA týmovky)
2. – 9. 10. – Kas, Turecko (MS CMAS hloubky)
15. 10. – Praha Hostivař (AA CUP 2016)
12. 11. – Aquapalace Praha (Apneaman Static Challenge)
3. 12. – Praha (vyhlášení celkového vítěze AA CUP 2016)

Akce Apneaman training camp - 19. - 20. 3. 2016
Trénink s reprezentanty – výtěžek jde na podporu reprezentace v Aquapalace Praha
Na programu bude vše co vás kolem freedivingu může zajímat: STA, DYN, DNF, vyrovnávání tlaku pro všechny úrovně, teorie sportovního tréninku, kondiční příprava, posilováni pro freediving, psychická příprava, specifická příprava, výživa... Program bude probíhat v blocích, takže si můžete vybrat, která témata vás nejvíce zajímají ;-)
CENA: 3.500,- Kč
Více informací zde http://www.apneaman.cz/cz/courses/index.html?i=257

7. MČR - Plzeň 28. 5. 2016
Organizátor:
World of Apnea - Jan Horák – Freediving Plzeň ve spolupráci s SK Radbuza Plzeň
Bazén:
SK Radbuza Plzeň, Chodské náměstí, Plzeň-Bory www.skradbuza.cz
malý bazén (0,6 m) + velký bazén 25m (2,45 m - 1,95 m)
Disciplíny:
Statická apnoe, Dynamická apnoe s možností DNF
Počet účastníků: max. 32
Startovné: bude upřesněno
Afterparty: Restaurace Na Spilce
Možnosti ubytování: bude upřesněno
Další:
• Rozhodnout jak bude koeficient k DYN a DNF
• Vynořování vyřešit druhou dráhou od břehu;
• Požádat Plzeň o kontakt na město a nebo kraj ohledně dotací

8. Diskuse
Martinem Zajacem domluven Sponzoring Salvimar – kooperace pro závodníky, bude upřesněn deadline pro podklady, co závodníci chtějí a potřebují za vybavení.
Mistrovství světa týmů – viz bod 6 – seznam potenciálních zájemců byl zaslán do Aida CZ
• Návrh na soustředění v Egyptě na týmové MS - navrhuje Kateřina Šuranská, lepší ve Středozemním moři, aby byli stejné podmínky jako na závodech. Před mistrovstvím světa se vybraný tým pokusí dát dohromady soustředění na jeden týden.
• Michal Rišian pošle zákon s paragrafem ohledně dovolené a výjezdů na závody – reprezentace.
• Rozhodnout zda bude s trenérem – Martin Zajac, stanovit celý tým

Crowfoundingová kampaň pro podporu reprezentace – závodníci rozdělit si funkce co udělají, domluvit s Tomášem, aby to někdo zprocesoval. Zajistit pěkné fotky.

Dotaz Jana Novotná - jak je to s fungováním emailing a informovaností členů AIDA a například s pozvánkami na schůzi Aida. Jsou pouze na FB nebo i jinde (web, email apod.)

Další:
• Domluvit vždy s organizátorem závodů v ČR zda je možné, aby závodník mladší 16 let by mohl být startér.
• Požádat o dotaci od města na akci, pro klub, pro neziskovou organizaci. Vždy záleží na městě, na kraji……
• Kluby mohou zkusit napsat žádost na kraj, město o dotaci na jednotlivé závody, jednotlivé závodníky…..
• Zjistit kdy je Praha město sportu, zda by nepodporovali freediving?
• Víc lobovat o aktivitách Aidy, pro členy platící i neplatící, rozesílat všem víc info a aktivit

Návrh na změnu stanov:
• Princip dotace a členského příspěvku pro Aida i závodníky, minimálně 500,- Kč
• Návrh změnu stanov – na příští schůzi Aida - smazat ustanovení o neplatících členech

9. Usnesení a závěrSponzoři