AIDA CZ - freediving, nádechové potápění
logo

28.08.2008Otevřený závod dle AIDA rules Static apnea and DNF
Otevřený závod dle AIDA rules Static apnea and DNF

Freediveři Zlín ve spolupráci s NEMO Zlín pořádají Otevřený závod dle AIDA pravidel.

Propozice závodu:

Disciplíny:

Statická apnea (STA)
Dynamická apnea bez ploutví (DNF)

Závodní kategorie:

Závod je rozdělen na kategorii můžu a žen (senioři).
Závodníci dle nasazených výkonů bez rozdílu pohlaví, s rozdělením ve výsledcích na obě kategorie a jednotlivé disciplíny (dvojboj se nebude vyhodnocovat).

Časový program:

11,00 – 12,00 prezentace
12,00 – 13,00 warm up, porada vedoucích výprav, porada rozhodčích
13,00 – 15,00 Statická apnea
15,00 – 16,45 DNF
16,50 – vyhlášení výsledků

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 18. září do 18 hodin.
Přihlášky zašlete na e-mailovou adresu:
j.slovencikova@seznam.cz

Telefonicky na čísla +420 774 031 913 (jen sms)

Počet startujících je omezen na 20 závodníků a při vysokém počtu přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo odmítnout přijetí do závodu v závislosti na včasnosti zaslání přihlášky.

Startovné:

200 Kč za každou disciplínu, ve které startuje závodník a 350 Kč pokud startuje v obou disciplínách

Prezentace:

Prezentace proběhne ve vchodu 25m krytého bazénu ve Zlíně. Vedoucí výprav nebo jednotliví závodníci předloží:
- sportovní zdravotní prohlídku ne starší 12 měsíců nebo vlastnoručně podepsané prohlášení o startu na vlastní nebezpečí

Bazény a výstroj:

Venkovní bazén 25 x 20 x (1,2 – 1,6)m
Teplota vody 21°C +- 1°C, v případě velmi nepříznivého počasí (d隝, vítr) bude závod STA přesunut do krytého 25m bazénu (26°C) a pořadí disciplín bude opačné. Tato skutečnost bude oznámena nejpozději 11hod 15min.
Výstroj musí odpovídat platným pravidlům AIDA, jinak bude závodník diskvalifikován.

Vyhlašování výsledků a ceny:

Pořadatel bude vyhlašovat první tři závodníky v každé disciplíně tak, aby to vhodně doplòovalo atmosféru závodů. Vyhlašovaní závodníci v každé disciplíně obdrží diplom.

Strava:

Pořadatel stravu nezajišuje. Po dobu závodů bude otevřen bufet ve vestibulu lázní.

Ubytování:

Pořadatel ubytování zajistí na základě požadavků zaslaných do 12.9.2008 společně s přihláškou. Kontakt: Mojmir.Knapek@Reichhold.com, +420 602 265 679

Pojištění:

Závodníci nejsou pojištěni a startují na vlastní nebezpečí jakožto i za jimi způsobené škody nenese pořadatel odpovědnost.

Sponzoři