logo

11.02.2014Výroční členská schůze AIDA Czech Republic a nové složení výkonné rady
Výroční členská schůze AIDA Czech Republic a nové složení výkonné rady
Členská schůze AIDA Czech Republic, která se konala dne 25.1.2014 na Leštince (zápis ze schůze je k dispozici v sekci Ke stažení), zvolila nové složení výkonné rady, která bude nadále tříčlenná, a ve složení Gabriela Grézlová, Vendula Strachotová a Miroslav Ševčík, s tím, že volba předsedy a místopředsedy proběhne nejpozději do 31.1.2014.

Zasedání výkonné rady AIDA Czech Republic proběhlo dne 27.1.2014 a formou elektronického hlasování bylo jednomyslně schváleno následující rozdělení nových funkcí členů výkonné rady:
Gabriela Grézlová - předseda
Vendula Strachotová - místopředseda
Miroslav Ševčík zůstává pokladníkem AIDA Czech Republic
Sponzoři