logo

09.07.2012Rozhodnutí disciplinární komise AIDA ČR
Rozhodnutí disciplinární komise AIDA ČR
Dne 17.6. 2012 bylo disciplinární komisí AIDA Czech Republic o.s. ve složení: Radek Veverka, Michal Rišian, Zdena Demlová, Pavlína Procházková rozhodnuto o zákazu činnosti pro Jana Honysche.
Zákaz činnosti byl stanoven na období 6 kalendářních měsíců.
Dále je mu odebráno třetí místo v konečném pořadí na MČR 2012.
Tím se na jeho místo posouvá Michal Šmahel.
Potrestaný byl s rozhodnutím seznámen dne 17.6. 2012.
Účinnost zákazu vstoupila v platnost 1.7. 2012.

Jan Honysch se provinil porušením antidopingového pravidla
podle čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu
ve sportu v ČR. nálezem nepovoleného množství THC v moči. Test byl proveden 28.4. na Mistrovství ČR ve freedivingu.
Sponzoři